A  2011. január 15-i tragikus rendezvény szervezője NEM a West-Balkán volt.  

A West-Balkán Kft., mint a Skála Metro épületének egyik ideiglenes

üzemeltetője alkalmi rendezvényekre bérbe adhatta az épületet.

Így történt ez a 2011. január 15-i események kapcsán is, amikor a

Diesel Music 2010 Kft. vette bérbe a területet rendezvényszervezés céljából.

Ezt igazolja a megkötött bérleti szerződés.

A Diesel Music 2010 Kft. és a Noise Night Life Kft. közötti szerződésről, közös

rendezvény lebonyolításról a West-Balkán Kft.-nek nem volt tudomása.

 

 

2011. január 15-i rendezvényt a szervezők feladata volt bejelenteni. 

A 9/2oo8. (II.22.) ÖTM rendelet 22.1. értelmében alkalmi rendezvények esetén

a rendezvény szervezője a rendezvénytől számított 15 napig köteles

bejelenteni rendezvényt.

A Bérleti szerződés 11. pontja rögzíti, hogy a rendezvénnyel kapcsolatos

szakhatósági ellenőrzések jogkövetkezményeit Bérlő viseli.

 

 

A West-Balkán klubnak NEM kellett engedély a működésre, mert nem működött

A West-Balkán nevű klub nem működött, nem létezett, tervezés alatt állt.

Alkalmanként rendezvények voltak a Skála területein, mégcsak nem is mindig

a leendő klub területével egyező területeken. Ehhez nem kellett működési

engedélyaz az üzemszerű működéshez kell!

A 2011. január 15-i rendezvény megtartásának jogszabály szerinti kizárólagos

előfeltétele az lett volna, hogy a bérlő, a szervező bejelentse rendezvényét a

szakhatóságoknál, minimum a rendezvény előtt 15 nappal.

9/2oo8. (II.22.) ÖTM rendelet 22.1.       

     A West-Balkán Kft. olyan területeket adott bérbe bérbevevőnek, amelyeket

az épület tulajdonosával kötött bérleti szerződés értelmében bérbeadhatott

rendezvény céljára.

Ennek a tevékenységnek, mármint a bérbeadásnak, más előfeltétele nincsen!

 

 

A WB a törvényi előírásoknak megfelelően járt el az épület átalakítása során.

 Az építési engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció a Skála

jövőbeni átalakításának céljából lett benyújtva.

Az épületben eszközölt átalakítások nem voltak engedélykötelesek,

2o1o. májusától semmilyen munkálat nem folyt a területen. 

2o1o. végén egy helyszíni bejárás után az önkormányzat jegyzőkönyvben

rögzítette, hogy a területen építkezés nem folyik. 

 

 

A Skála Metro épületének volt használatbavételi engedélye.

A Skála Metro épületének 1984 óta érvényben levő

használatbavételi engedélye van (határozat száma: II.2282-4/1984).

A 37/2oo7. (XII.13.) ÖTM rendelet alapján új használatbavételi engedélyt csak

építési engedély köteles munkák elvégzése után kell kérni .

 

 

A használatbavételi engedélyben meghatározott funkciók

Az 1984-es használatbavételi engedély tartalmazza a rendezvény és a

vendéglátóipari funkciókat.

http://budapestjovoje.freeblog.hu/archives/2009/04/28/Skala_Metro/

Másrészről alkalmi rendezvény más funkciójú épületben is tartható, bejelentési

kötelezettséggel, a 9/2oo8. (II.22.) ÖTM rendelet 22.1. pontja alapján.

 

 

Befogadóképesség

A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság VI-KD/3-11/2o1o. számú végzésének 11. pontjában

található 307 fő szám NEM az épület befogadóképességét tárgyalja, hanem

csak a III. emeleti nagyteremmel foglalkozik, a jegyzőkönyv felvételének

időpontjában levő állapotoktól teljesen független, jövőbeni építési

engedélyeztetési eljárással kapcsolatosan. Mindezt úgy, hogy az

alaprajzon kérdőjellel jelölt két ajtónyílást a számítás nem veszi figyelembe.

Az épületben zajló rendezvények  3 további helyszínen zajlottak, ahonnan

további menekülési útvonalak nyílnak!

 

 

VOLT menekülési útvonal.

Több jelzett menekülési útvonal volt az épületben, amint azt a

mellékelt felsorolás és alaprajzok is mutatják.

Az irányjelző fények a teljes körű kiépítést követően szünetmentes áramkörről

működtek.

A menekülési útvonalakat a vendégterekben jól láthatóan, megfelelő

mennyiségben mindenhol jelezték.

2o1o. év elején e célból vásárolta a West-Balkán Kft. a számlákon feltüntetett

87 db 36W szünetmentes lámpát és 1o db Exit táblát.

 

 

A WB rendelkezett Tűzvédelmi Szabályzattal (amelynek része a Tűzriadó és Kiürítési Terv).

Tűzvédelmi szabályzat és oktatási napló.

 

 

A tragédia helyszíne, a  központi lépcsőház alkalmas tömeg fogadására, mozgatására.

 A lépcsőház szélessége mindenhol 1,7 méter feletti (ÉMI által készített szakértői vélemény 4.1.).

Jogszabály szerint tömegtartózkodásra alkalmas épületben a minimálisan

előírt lépcsőkar szélesség 1,65 méter - OTÉK 64. § (6).

 

 

A helyszín minden alkalmi rendezvényének biztonságáról ugyanaz a szerződéses partner gondoskodott.

 Szerződés.

 

 

A West-Balkán Kft. nem részesedett a január 15-i rendezvény jegyeladásából.

A West-Balkán Kft. alkalmi rendezvényeknek adta bérbe a helyszínt.

A bérbeadás minden esetben, mint azt a bérleti szerződés is igazolja fix

összegért történt.

A West-Balkán Kft.-nek éppen ezért semmilyen érdeke nem fűződött ahhoz,

hogy a biztonságosnál több ember vegyen részt a mások által szervezett

rendezvényeken.